Thursday, March 5, 2009

VIGIL PENGAKAP KELANA C DAERAH KENINGAU

Tarikh / Date : 28 Februari - 1 Mac 2009
Tempat / Venue : Taman Rekreasi Kg. Banjar, Keningau
Seramai 9 orang ahli Pengakap telah menjalani Ujian Mengenal diri (Vigil) dan seterusnya dilantik menjadi Bakal Pengakap Kelana bagi krew Kelana C Daerah Keningau.


A group of 9 scouts from the C Rover Crew, Keningau District was appointed as Rover Squire after going through a vigil session.Antara pimpinan daripada Ibupejabat Negeri yang diarahkan hadir untuk memastikan keseragaman dalam penganjuran vigil adalah :Among the leaders from the State Scout HQ present were :


1) ASIM HJ. AG. YUSOP (PPN. Tugas-tugas Khas/ASC Special Duties)
2) NOURMAN RAYN AG. ZAINI (Setiausaha Latihan/Training Secretary)
3) MAKRIN SUDI (Pen. Setiausaha Latihan/Assistant Training Secretary)
Istiadat perlantikan Bakal Pengakap Kelana telah disempurnakan oleh Pemimpin Krew, Cik Mazrinah Jamil dengan disaksikan oleh Penolong-penolong Pemimpin serta ahli krew senior lainnya.The Rover Squire appointment ceremony was done by the Crew's Leader (R.S.L.), Miss Mazrinah Jamil and witnessed by the A.R.S.L.s and the crew's Senior Rovers.


Selepas perlantikan, Bakal Pengakap Kelana ini akan menjalani tempoh percubaan, dipantau serta dinilai dalam tempoh selama 3 hingga 6 bulan dan dikehendaki berkhidmat serta menjalankan sekurang-kurangnya satu projek sebelum diperkirakan layak untuk ditabalkan sebagai Pengakap Kelana Penuh.
After appointment, the Rover Squires will be going through a probational period where they will be monitored and evaluated in a duration between 3 to 6 months in which they are expected to offer service and organize at least one project before deemed worthy to be invested as a Rover Scout.

No comments:

Post a Comment