Saturday, December 27, 2008

PANDUAN MENYEDIAKAN BUKU LOG PENGAKAP

Pengenalan

Dewasa ini, mutu Pengakap yang ditunjukkan hari ini semakin dipertikaikan di mana-mana tempat wujudnya Pergerakan Pengakap ini. Dalam perkara ini, langkah terbaik yang harus dilakukan oleh para Pemimpin bukanlah menuding jari sesama sendiri ataupun terus duduk diam tanpa sebarang tindakan susulan. Para Pemimpin haruslah menguatkan semangat dan menaikkan semula semangat serta komitmen mereka untuk memimpin dan membantu ahli Pengakap dibawah bimbingan mereka. Kekurangan dari segi pengetahuan dan sumber rujukan bukanlah sesuatu alasan yang seharusnya ditimbulkan kerana secara tidak langsung, apabila ianya muncul, semangat Berpengakap itu dengan sendirinya akan berkurangan dan semakin menjadi malap.

Apa yang harus disematkan di dalam minda Pemimpin itu sendiri adalah Pengakap itu merupakan satu Pendidikan Sepanjang Hayat. Pemimpin Pengakap di peringkat yang tertinggi pun tidak lepas daripada tuntutan untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka dalam Berpengakap. Ini adalah untuk memastikan bahawa Kepengakapan itu sentiasa relevan dan diterima walau macamana sekalipun perubahan yang berlaku terhadap persekitaran dan gaya hidup masyarakat.

Satu contoh pembelajaran dalam Pengakap di semua peringkat adalah mengajar serta melatih Pengakap lain dan diri sendiri bagaimana menyediakan buku log.

Saya sendiri telah melihat dan meneliti beratus naskah buku log Pengakap yang rupa, bentuk dan cara penyediaannya berbeza antara satu sama lain. Hasil penelitian ini telah saya gabungkan dengan kehendak pemeriksa, kesesuaian serta kepadatan isi kandungan dan saya wujudkan dalam bentuk satu garis panduan yang boleh membantu Pemimpin dan para ahli Pengakap dalam menyediakan sesebuah Buku Log.

Panduan yang ditulis ini bukanlah satu kaedah yang MUKTAMAD ataupun wajib dipatuhi dipatuhi, tetapi sekadar garis panduan untuk memudahkan para pembaca memahami kaedah serta bagaimana memulakan penulisan sesebuah buku log.


NOURMAN RAYN DATUK AWANG ZAINI
Setiausaha Latihan Negeri
Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah

Kota Kinabalu
26 Disember 2008APAKAH ITU BUKU LOG?

Dalam dunia kepengakapan, sesebuah laporan kemajuan, pencapaian dan aktiviti bertulis atau dicatatkan oleh seseorang Pengakap yang mengambil sesuatu ujian lencana atau anugerah adalah dipanggil sebagai ‘Buku Log’.

Buku Log seharusnya mengandungi catatan rekod yang diharapkan boleh dijadikan panduan, laporan dan juga pengesahan terhadap penglibatan seseorang Pengakap itu. Ianya juga boleh merupakan rakaman peristiwa yang berlaku dan catatan harian bagi sesuatu aktiviti Pengakap.

Sehubungan itu, seseorang pencatat buku log haruslah mengasah kemahiran meneliti dan menghalusi pemahaman terhadap persekitarannya serta mampu pula menzahirkannya dalam bentuk penulisan, lakaran mahupun bantuan visual ataupun grafik.

Di dalam buku log ahli Pengakap, Pemimpin juga boleh mencatat komen terhadap penulisan serta memberikan pengesahan terhadap ujian yang diambil oleh ahli Pengakap tersebut.

NOTA:
Semasa Ujian Pentarafan Pengakap Raja, buku log peserta akan diperiksa oleh Lembaga Pentaraf Pengakap Raja Negeri untuk melihat sejarah serta penglibatan peserta dalam Kepengakapan secara keseluruhan. Jadi, pemeriksa akan mengharapkan yang peserta akan melampirkan atau melekatkan salinan sijil-sijil kelulusan bagi lencana dan ujian terbabit di dalam buku log mereka.Setakat ini, tiada had piawai bagi jumlah mukasurat sesebuah buku log. Namun berdasarkan pengalaman, buku log yang baik hendaklah mempunyai sekitar 200 – 300 helaian dan sebaiknya yang berkulit tebal agar ianya boleh disimpan dengan baik pada satu jangka masa yang lama.

Satu persoalan yang sering ditimbulkan oleh Pemimpin Pengakap kepada saya ialah ‘Berapa banyak Buku Log harus disediakan oleh setiap Pengakap yang ingin mengambil ujian tertentu?’

Saya masih ingat sewaktu saya menjadi ahli Pengakap Kanak-kanak dahulu, saya menyimpan semua rekod dan nota Pengakap saya di dalam SATU buku log bersaiz 21 cm X 17 cm dengan ketebalan 600 mukasurat. Dan buku tersebut juga saya gunakan sepanjang tempoh saya menyertai Pengakap Kanak-kanak sehingga saya menamatkan persekolahan rendah saya. Maksudnya, kesemua catatan, nota dan pengesahan Pemimpin kami terhadap Ujian Lencana Keahlian hingga Lencana Keris Emas saya catatkan dalam satu buku. Itu merupakan kelaziman di kalangan Pengakap pada masa tersebut.

Namun begitu, bukan senang untuk menjaga sebuah buku untuk satu tempoh yang lama. Malah ianya berkemungkinan hilang dalam sesuatu program atau aktiviti yang disertai oleh seseorang Pengakap. Kesannya, seseorang Pengakap yang kehilangan buku lognya harus memulakan semula catatan buku lognya dari awal. Nota tersebut mungkin boleh ditulis semula, tetapi bagaimana pula dengan pengesahan Pemimpin yang telah diterimanya?

Berikut merupakan cadangan bagaimana pembahagian catatan Buku Log bagi tajuk-tajuk asas yang sesuai dan mudah dijaga oleh seseorang Pengakap.

UNIT PENGAKAP KANAK-KANAK

1) Catatan Peribadi (Maklumat diri) + Lencana Keahlian - 1 buku
2) Lencana Keris Gangsa - 1 buku
3) Lencana Keris Perak - 1 buku
4) Lencana Keris Emas + Rambu Pengakap Kanak-kanak - 1 buku

UNIT PENGAKAP MUDA

1) Catatan Peribadi (Maklumat diri) + Lencana Keahlian - 1 buku
2) Lencana Usaha - 1 buku
3) Lencana Maju - 1 buku
4) Lencana Jaya + Rambu Pengakap Muda - 1 buku
5) Buku Log Pengembaraan - 1 buku

UNIT PENGAKAP REMAJA

1) Lencana Ekspedisi - 1 buku
2) Lencana Jayadiri - 1 buku
3) Lencana Kegiatan - 1 buku
4) Lencana Kemahiran - 1 buku
5) Lencana Perkhidmatan - 1 buku
6) Ujian Sikap - 1 buku

UNIT PENGAKAP KELANA

1) Catatan Peribadi + Lencana Keahlian + Vigil + Pertabalan - 1 buku
2) Lencana-lencana Kemajuan - 1-5 buku
3) Projek - 1 buku
4) Program atau Aktiviti Khas (jika ada) - 1 buku

* Bagi semua unit-unit Pengakap di atas, program atau aktiviti tambahan yang disertai seperti perkhemahan, kursus, jambori dan sebagainya boleh dimuatkan dalam 1 buku berasingan.

Kegunaan Buku Log sebenarnya bukan hanya terhad kepada ahli Pengakap yang ingin mengambil ujian. Pemimpin serta Pesuruhjaya Pengakap juga masih boleh menggunakan kaedah buku log untuk merekodkan benda-benda seperti berikut :

- Kemajuan atau prestasi ahli Pengakap di bawah bimbingannya.
- Kursus dan seminar yang dijalani
- Jambori dan perkhemahan yang dihadiri
- ‘Trip’ atau rombongan lawatan yang disertai

Nota : Hingga kini, saya masih membuat catatan Buku Log Setiausaha Latihan Negeri yang mencatatkan maklumat berkaitan perjalanan serta Kursus-kursus Kepimpinan Manikayu dan Vigil Pengakap Kelana yang saya hadiri dan bantu di serata negeri.

MAKLUMAN:

Untuk kegunaan Pentarafan Pengakap Raja, pihak Lembaga Pentaraf Negeri telah menetapkan bahawa setiap calon harus menghantar atau membawa bersama buku-buku log berikut untuk diperiksa serta bagi kegunaan ujian semasa pentarafan.1) Buku Log Catatan peribadi / Lencana Keahlian
2) Buku Log Lencana Usaha
3) Buku Log Lencana Maju
4) Buku log Lencana Jaya
5) Buku log Pengembaraan
6) Buku log Lencana Jayadiri
7) Buku log Lencana Kegiatan
8) Buku log Lencana Kemahiran
9) Buku log Lencana Perkhidmatan
10) Buku log Lencana Ekspedisi
11) Buku Log Ujian Sikap

* Buku-buku Log tersebut di atas haruslah telah disahkan oleh Pesuruhjaya Daerah atau sekurang-kurangnya Pemimpin Kumpulan.
FORMAT ASAS SESEBUAH BUKU LOG

Saiz dan ketebalan
Saiz Buku Log yang sesuai adalah 21 cm x 32 cm dengan ketebalan 200 muka surat dan berkulit tebal. (200 Foolscap Book)
Kulit Luar (Cover)

Kulit luar buku amat penting dijaga agar ianya tahan lama dan tidak mudah rosak. Sebaiknya kulit buku tersebut dibalut dengan plastic (pvc book wrapper) agar tidak mudah binasa akibat basah.

Logo bagi ujian atau lencana berkaitan boleh dilekatkan bagi memudahkan penulis serta pemeriksa membezakan buku-buku log yang ada mengikut isi kandungannya.
Contoh bagi lapisan luar buku yang telah saya keluarkan bagi pihak Majlis Pengakap Daerah Penampang.


Halaman pertama

Halaman pertama merupakan halaman yang paling penting kerana di sinilah selalunya para pemeriksa dapat membuat pemerhatian umum dan mengagak kesungguhan penulis dalam menyediakan buku tersebut (First impression evaluation).

Sebaik-baiknya halaman pertama dimuatkan dengan maklumat peribadi penulis. Contoh maklumat adalah seperti berikut :

Maklumat Asas
Nama Penuh
No. Sijil Lahir / Kad Pengenalan
Tarikh dan Tempat Lahir
No. telefon / Telefon bimbit
Alamat e-mail / url
Alamat surat menyurat

Maklumat Kepengakapan
Tarikh Mula Berpengakap
Nama Sekawan / Patrol (terkini)
No. Kumpulan / Troop / Krew (terkini)
Nama dan alamat Sekolah (terkini)
Daerah (terkini)

Maklumat Waris dan Alamat Perhubungan
Alamat tetap
Nama Bapa dan pekerjaannya
No. telefon / Telefon bimbit
Nama Ibu dan PekerjaannyaNo. telefon / Telefon bimbit


Contoh halaman pertama buku log yang mengandungi maklumat peribadi penulis bagi buku log tersebutHalaman kedua

Halaman kedua selalunya adalah lebih baik dimuatkan kandungan atau sukatan bagi ujian lencana (bagi buku log lencana). Ruangan untuk tandatangan pengesahan pemimpin beserta tarikhnya juga harus disediakan di tepi kanan setiap tajuk ujian yang disenaraikan.

Nota :
Di masa lepas, setiap Pengakap dibekalkan dengan 'Kad Ujian' (Laporan Kemajuan) mengandungi sukatan ujian serta ruangan tandatangan Pemimpin. Dan kad ini dilekatkan pada buku log.

Pada hari ini, Buku Log berfungsi sebagai 'Kad Ujian' bagi setiap ahli Pengakap.Ruangan Catatan di setiap muka surat


Adalah dicadangkan agar ruangan selebar 1 – 2 inci disediakan di sebelah kanan setiap muka surat di dalam buku log. Ini adalah untuk memudahkan perkara-perkara berikut :

1) Ruangan bagi komen, ulasan dan pengesahan pemeriksa buku.
2) Pembetulan fakta yang perlu dibuat selepas selesai penulisan.
3) Penambahan fakta

(jika tertinggal semasa menulis nota / fakta yang diperolehi sesudah penulisan nota)Contoh kegunaan ruangan kosong di sebelah kanan setiap muka surat di dalam Buku Log.

Foto, lakaran dan sampel di dalam buku log

Penulis bebas untuk menggunakan foto, lakaran, lukisan mahupun sebarang bentuk ilustrasi untuk menyokong laporan ataupun nota di dalam buku log mereka. Namun, ianya haruslah tulen dan menggambarkan perkara sebenar mengikut skim ataupun berdasarkan pengalaman ataupun apa yang telah dilakukan oleh penulis.

Contoh laporan bergambar di dalam Buku Log
Untuk tugasan tertentu contohnya di dalam Pengembaraan di mana ahli Pengakap diarahkan untuk mengumpulkan sampel tertentu seperti tumbuhan, serangga dan sebagainya, penulis buku log haruslah mempelajari teknik mengawet (sekiranya perlu) dan sampel boleh dilekatkan di dalam buku log mereka.

Contoh sampel yang disimpan di dalam Buku log

Lakaran ataupun lukisan sebaik-baiknya dilukis sendiri oleh penulis. Pemeriksa buku log tidak menilai atas cantik atau tidaknya sesebuah lukisan yang dibuat di dalam buku log,Apa yang lebih penting ialah penulis berupaya menyampaikan laporan serta nota dengan jelas hasil dari kerja tangan mereka sendiri.

Contoh lukisan di dalam Buku Log
Bentuk penulisan dan isi nota


Penulisan di dalam Buku Log haruslah benar, asli dan jelas. Penulis haruslah menggunakan ayat yang ringkas tetapi padat, tepat dan jelas. Elakkan penggunaan ayat yang panjang berjela-jela.


Contoh bentuk penulisan laporanApakah yang perlu dimuatkan di dalam Catatan peribadi?

Buku Log Catatan Peribadi lebih merupakan 'Profail' diri penulis secara keseluruhan.

Di dalam buku tersebut, antara bahan-bahan yang boleh dimuatkan adalah seperti berikut :

1) Maklumat lengkap penglibatan dalam Pengakap

2) Kursus-kursus yang telah dihadiri (beserta salinan sijil berkaitan)

3) Ujian-ujian yang telah dilepasi (beserta salinan sijil berkaitan)

4) Kemahiran khusus atau luar skim latihan yang dimiliki.

Kesimpulan


Apa yang dicatatkan di dalam Buku Log haruslah berbentuk laporan terhadap apa yang telah dilakukan oleh penulis dan bukannya SALINAN nota dari bahan rujukan lain. (Kecuali sesetengah nota yang berbentuk fakta seperti lagu kebangsaan, tugas dan fungsi jawatan-jawatan tertenu dan sebagainya).


Buku Log adalah merupakan nadi kepengakapan seseorang ahli Pengakap. Ianya merupakan bukti kepada kesungguhan, komitmen serta penglibatan ahli dalam aktiviti, program dan ujian sepanjang mereka berpengakap.

Wednesday, December 24, 2008

2008 SABAH SCOUTS COMMEMORATIVE BADGES

STATE HEADQUARTERS ISSUES


SABAH SCOUTS UNITED

Official Sabah Scouts' e-Group

Designer : Nourman RaynSABAH SCOUTS' AMATEUR RADIO CLUB

SINGAPORE SCOUTS' (TOA PAYOH DISTRICT) VISIT TO SABAH
10th - 16th June, 2008
Designer : Ahmed Tariq Datuk Aripen


Sabah Scouts' Contingent to 12th National Korean Jamboree.
6th - 11th August, 2008
Designer : Ahmed Tariq Datuk Aripen

Sabah Scouts' Contingent to the 3rd International Peace Jamboree
18th - 24th August, 2008
Designer : Ahmed Tariq Datuk Aripen

11TH KEM MERDEKA

28th - 31st August, 2008

Designer : Nourman Rayn
51st JOTA - 12th JOTI, Sabah Station
17th - 19th October, 2008

Designer : Ahmed Tariq Datuk Aripen


Sabah Scouts' Contingent to the 2nd ASEAN Jamboree

18th - 26th October, 2008

Designer : Ahmed Tariq Datuk Aripen


Sabah Scouts' Contingent to the Johor International Jamboree

15th - 20th November, 2008

Designer : Ahmed Tariq Datuk Aripen


REGION / DISTRICT ISSUES

SANDAKAN REGION SCOUT'S DAY

In Conjunction with the 95th Anniversary of Scouting in Sandakan

Designer : Lam Tze Jye

SANDAKAN SCOUT'S DAY CAMP

15th - 18th August 2008

Designer : Alvin Chan & Daniel Tan Eng Keng

BEAUFORT SCOUTS' 60TH ANNIVERSARY CAMP
OFFICIAL CAMP BADGE
15th - 22nd December, 2008
Designer : Beaufort Rovers
BEAUFORT SCOUTS' 60TH ANNIVERSARY CAMP
ACTIVITY BADGE
Designer : Ahmed Tariq Aripen

BEAUFORT SCOUTS' 60TH ANNIVERSARY CAMP
TENOM DISTRICT CONTINGENT'S BADGE
Designer : Ahmed Tariq Aripen


BEAUFORT SCOUTS' 60TH ANNIVERSARY CAMP
INDABA BADGE
20th December, 2008
Designer : Ahmed Tariq Aripen


1ST MEMBAKUT DISTRICT CAMP
7th July 2008
MembakutTuesday, December 23, 2008

Beaufort District's 60th Anniversary Camp


In conjunction with the 100th Anniversary of Malaysian Scouting celebration, Beaufort Scouting District commemmorated its 60th Scouting Anniversary through an 8-day Regional Level Camp from 15th to 22nd December, 2008. The campsite was located at the Beaufort Town Council' Field.The camp was participated by 146 Scouters, 52 Scout Leaders/Rovers and 75 camp staff. Participating districts were Beaufort, Kuala Penyu, Tenom, Inanam, Keningau, Papar, Sandakan and Kunak. 4 Commissioners from the state HQ also camped along with 2 scouting exhibitions.

During this camp, participants were exposed to local traditions through crafting activities, nature awareness, the importance of physical health through recreational activities and sportacular events, nature preservation awareness through jungle trails and guided tours as well as general and extraordinary scouting skills and traditions through competitions and exhibitions.


All the participants succeeded in accomplishing all pre-requisits in obtaining the activity badge and the first participant to complete all activities were a Scout from Beaufort District.
INDABA Gathering was held on 20th December 2008 and attended by 128 Rovers, Scout Masters and Scout Commissioners from all around Sabah. The gathering witnessed 4 Assistant Regional Commissioners and 12 Assistant District Commissioners being warranted and the investiture of 18 Rover Scouts.Throughout the camp, only one participating district - Tenom district came up with an official contingent badge. The contingent consisted of 1 Commissioner/Leader, 3 Rover Scouts and 8 Senior Scouters from the 30th Tenom Senior Scouts' Open Troop.For the first time ever, a 'campfire robe' competition was organized by the State Commisioners to instill appreciation and interest in badge collecting among the scouts. Five general criterias were judged during the competition, namely;


1) Theme of the robe
2) Amount of badges
3) Age of the badges
4) Order of arrangement
5) Overall creativity in badge arrangements


A total of 5 participants emerged as the finalist, but unfortunately, all participants tend to prefer their campfire robe in a 'vest-jacket' form. Prizes were given in the form of sets of collector's item badges for the top three winners (donated by Mr. Mohd. Zakaria/State HQ Commissioner).
The camp was officially closed on 22nd December 2008 by Beaufort's Assistant District Officer, Mr. Mohd. Shaid Hj. Othman. In the same ceremony, Sandakan District was proclaimed as the overall best contingent participating.

Sunday, December 14, 2008

2008 Highlights : BRUNEI SCOUTS' VISIT TO SABAH
A group of 40 Scouts from Troop 3040 Kg. Sungai Liang, Belait District, Brunei Darussalam was celebrated in a simple but warm welcoming dinner hosted by Sabah Scouts on 14th December 2008 at Sabah Scouts' Headquarters, Kota Kinabalu.The visiting troop which was lead by Belait District Scout Commissioner, Tuan Haji Salleh Haji Ahmad arrived in Kota Kinabalu on 11th December 2008 and continued their travel to Sandakan and Lahad Datu where they were greeted by local scout leaders before returning to Kota Kinabalu.
Almost half of the delegation were non-uniformed family members whom will be soon registered under a new 3050 Open Scout troop.

In his welcoming speech, Mr. Philip Chin (Asst. State Chief Scout Commissioner of Sabah) whom represented the State Chief Commissioner regarded that the dinner served on the table is secondary to the main objective of the visit which was to express the scouting brotherhood among fellow regional scouts. He also challenged Sabah Rover Scouts whom were present to reciprocate the visit in the nearest future.20 Sabah Rover Scouts from Kota Kinabalu and Sembulan district attended and assisted in the preparational works for the dinner.