Tuesday, April 7, 2009

KURSUS ASAS KEPIMPINAN MANIKAYU PENGAKAP NEGARA BRUNEI DARUSSALAM


Kursus Asas Kepimpinan Manikayu Pengakap Negara Brunei Darussalam telah diadakan pada 25 hingga 29 Mac 2009 bertempat di Pusat Latihan Pengakap Negara Brunei Darussalam.Dalam Kursus ini, dua orang Pesuruhjaya daripada Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah telah dijemput khas sebagai jurulatih bagi kursus ini dan berkongsi pengetahuan serta kemahiran berpengakap di Malaysia bersama ahli Pengakap Negara Brunei.
Pesuruhjaya yang terlibat adalah :


1) En. Mohammad bin Majid (PPN Pengakap Kelana)
2) En. Asim bin Hj. Ag. Yusop (PPN. Tugas-tugas Khas)Antara kemahiran khusus yang dilatih oleh mereka adalah kawad kaki dan kawad tongkat, penyampaian sidang dan Kawalan Kehormat di samping kemahiran Berpengakap lainnya.

* Tarikh pada foto adalah berlainan kerana tarikh dalaman kamera yang digunakan tidak dikemaskini. -ed.

No comments:

Post a Comment